anasayfa / biz

/ biz kimiz?

biz BİZE’yiz!

Mükemmelliği takip ediyoruz, #bizbize bu yolda ilerliyoruz.

"Mükemmellik elde edilemez, ancak mükemmeli takip edersek mükemmellik yakalarız."

Vince Lombardi

biz kimiz?

Bize; 2013 yılında kurulmuş birden fazla işletmemizin çatısı altında toplandığı tepe şirket organizasyon yapısına sahiptir. Farklı faaliyet konularındaki bağlı işletmelerin yönetiminden sorumludur, risk ve stratejik planlama süreçlerini ve yatırımlarını belirler, finansal performansı izler hazineyi yönlendirir, konsolidasyon işlemlerini yönetir, yeni iş fırsatlarını değerlendirir ve marka imajını korur geliştirir.

Bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı başta olmak üzere, merkezi hizmet veren Grup Mali İşler Direktörlüğü (Finans, Bütçe, Muhasebe), Grup Yatırım ve Projeler Direktörlüğü (Satınalma, Şantiye, Mimarlık), Grup Direktörlüğü (Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemi, Denetim, Hukuk, Komiteler), Ar-Ge Direktörlüğü, Pazarlama ve Tanıtım Müdürlüğü departmanları yer almaktadır.

Bize’deki çalışma prensibi grup şirketlerine merkezi olarak hizmet vermek ve yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

manifestomuz

Yönetici olarak, manifestoda vaat ettiğimiz taahhütleri hayata geçirerek çalışanlarımıza somut ve anlamlı faydalar sunma amacındayız. Çalışanlarımızla birlikte gelişiyor, evrim geçiriyor ve çağın getirdiklerine esnek bir şekilde uyum sağlama yolunda ilerliyoruz.

Sağlık ve Güvenlik

Yönetici olarak, tüm çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı ve sektörde örnek alınacak düzeyde iş güvenliği ve sağlığı standartlarının üzerinde bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu uygulama, karar alma ve kuralları belirleme süreçlerinde yer alarak taşıyoruz.

Çevre

Firmamız faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önlemek veya azaltmak, atıklarımızı minimize etmek ve sürekli iyileşme ve eğitim çalışmaları ile çevreyle ilgili bilinçlendirme, koruma ve geliştirme çabalarını sürdürmek yönetici sorumlulularımızın başında gelir.

Çalışma Saatleri

Yöneticiler olarak, çalışma saatleriyle ilgili yasalara uyum sorumluluğunu uygulamada, karar almada ve kuralları belirleme süreçlerinde etkin bir şekilde rol alıyoruz.

Çevre

Firmamız faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önlemek veya azaltmak, atıklarımızı minimize etmek ve sürekli iyileşme ve eğitim çalışmaları ile çevreyle ilgili bilinçlendirme, koruma ve geliştirme çabalarını sürdürmek yönetici sorumlulularımızın başında gelir.

Örgütlenme ve Toplu İş Sözleşmesi İmzalama Özgürlüğü

Çalışanlarımızın haklarını onaylıyor ve saygı duyuyoruz. Seçilen temsilcileriyle yapıcı bir işbirliği içinde bulunarak, yöneticiler olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

Çocuk İşçiler

Yöneticiler olarak, resmi onaylı eğitim ve çıraklık programları dışında 16 yaşından küçük işçi çalıştırmamaya ve çocuk işçi istihdam etmemeye kararlıyız. Aynı zamanda, geçici faaliyet amaçlı sahamıza giren iş ortaklarımızın bu ilkeye uyum sağlamalarını yönetici olarak etkili bir şekilde sağlıyoruz.

Zorla İşçi Çalıştırma

Yönetici olarak, zorla işçi çalıştırmamaya ve fiziksel şiddet ya da eziyete dayalı disiplin önlemlerine kesinlikle izin vermemeliyiz. Bu prensiplere sıkı bir şekilde uymak, çalışanların güvenliğini ve refahını korumak yönetici sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır.

Taciz ve Ayrımcılık

Yönetici olarak, çalışanlarımız arasında ırk, dil, din, renk, inanç, cinsiyet, yaş, etnik veya ulusal köken gibi konularda ayrımcılığa kesinlikle izin vermiyoruz. Bu ilkeyi sıkı bir şekilde benimsemek ve uygulamak, işyerimizde adil ve eşitlik temelli bir ortam sağlama sorumluluğumuzun önemli bir parçasıdır.

politikamız

Şirket değerlerimize uygun dürüst, güvenilir, insana saygılı, şeffaf, yapıcı, katılımcı, yenilikçi, açık fikirli bir ekip ile çalışmak ve ekibimizin her üyesinin çalışırken keyif - mutluluk - huzur - başarı ve parçası olma duygularını hissedebilmesidir.

Kalite Politikamız

 • Tüm ürün, süreç ve hizmetlerimizde en yüksek kalite standartlarına ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak ve müşteri beklentilerini aşmak,
 • Çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak suretiyle güvenilir bir çalışma ortamı yaratarak iş sürekliliğini sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme mantığı ile gelişmek ve tedarikçilerimizi geliştirmek,
 • Tasarım yeteneğimizle, müşterilerimize özel çözümler üretmek ve sektörde fark yaratmaktır.

Çevre, İSG, Sosyal Sorumluluk Politikamız

Ana Politikamız; tüm paydaşlarımızla,

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesi taahhüdü'ne,
 • Tüm yasal yükümlülüklere,
 • Kamuoyuna deklare ettiğimiz manifestoda tanımlı politikalarımıza uyarak,

Çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirme konusundaki kararlılığımızı, iş süreçlerimizde ve topluma yönelik sosyal projelerimizde gösteriyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bize’de ve 3. taraflarla yaptığı sözleşmelerde, tüm yasal yükümlülüklere uyulmasını sağlamak,
 • Varlıkların gizliliğini, bütünlüğünü ve yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini engelleyecek tüm alt yapı ve süreç çalışmalarını tamamlamak ve bununla ilgili gerekli tedbirleri almak,
 • Sürekli iyileştirme mantığıyla riskleri ortadan kaldırmaktır.

değerlerimiz

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Sadece dürüst, güvenilir ve iyi niyetli insanlarla çalışırız.

Şeffaflık

Tüm uygulamalarımızı denetlenebilir açıklıkta gerçekleştiririz.

Saygı

Tüm iletişimimizi saygı kuralları çerçevesinde yaparız.

Yapıcılık

Tüm sorunlara katma değer ekseninden yaklaşırız ve sadece çözüm odaklı çalışırız.

Açık Fikirlilik & Yenilikçilik

Çalışanlarımızın değişime açık olmalarını bekler, katma değer yaratabilecek tüm aykırı fikirleri teşvik ederiz.

Katılımcılık

Her bireyin katkısına değer veririz ve her bireyin diğerine destek vermesini bekleriz.

Sevgi

İşimizin rengi ve özgürlüğü temellerimizden gelen sevgi kültürümüzden doğar ve beslenir. Kültürümüz de önceliğimizdir.

Adalet

Hak ve hukuka uygun, adil davranır, adaleti savunur, çevre ve etki alanımızdan adil ve adaletli olmasını bekler ve isteriz.

Bize-Logo
Facebook Instagram Linkedin

Bize Proje Geliştirme A.Ş. © 2024 Tüm Hakları Saklıdır